Equipo educativo

Som un equip de profesionals amb gran experiència, formació continuada i actualitzada per donar als nostres infants, l’ educació més actual a nivel pedagògic. I així poder acompañar-los en els nous aprenentatges i en el desenvolupament personal.